Наукові кадри

І. Відділ соціально-економічного розвитку регіону

Мікловда В.П., с.н.с., д.е.н., проф.
Сембер С.В., директор, к.е.н., доц.
Чубарь О.Г., с.н.с., к.е.н., доц.
Гапак Н.М., с.н.с., к.е.н., доц.
Машіко К.С., с.н.с., к.е.н.
Нечитайло У.П., н.с., к.е.н.
Матьовка Т.В., с.н.с., к.е.н.
Сахарнацька Л.І., с.н.с., к.е.н.
Ландовський Я.Е., с.н.с., к.ю.н.
Бойко Я.М., с.н.с., к.е.н.
Траньович Ю.П., м.н.с.

 

ІІ. Відділ перспективного розвитку сільських територій

Пітюлич М.М., в.о. зав. відділом, д.е.н., проф.
Пітюлич М.І., с.н.с., д.е.н., проф.
Кудак К.М., с.н.с., к.е.н.
Бошота Н. В., н.с., к.е.н.
Папп Д.Д., в.о. вченого секр.
Михайлюк І.І., м.н.с, пошукач
Керецман Н.І., н.с., пошукач

 

Сембер Степан Васильович
Пітюлич Михайло Іванович
Машіко Катерина Сергіївна
Пітюлич_Михайло Михайлович
Чубарь Оксана Геннадіївна
Папп Дмитро Дмитрович
Матьовка Тетяна Василівна
Нечитайло Уляна Павлівна
Воронич Кристина Мирославівна
Гапак Наталія Мирославівна