Monographs

№ п.п. Автор(и), назва Місто, видавництво К-сть: друк. аркушів, сторінок Редагування, прізвища редакторів
1995 рік
1. “Нариси історії Закарпаття. Том II (1918-1945)” Ужгород: Видавн. “Закарпаття” 39,06 др.арк., 668 стор. Під заг. ред. І.М.Гранчака
1999 рік
1. В.Приходько “Ніжна революція в Чехословаччині та формування нової внутрішньої і зовнішньої політики країни” Ужгород: Госпрозрахун-ковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації 5,58 др. арк.., 94 стор.
2001 рік
1. “Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції і шляхи поліпшення” Ужгород: Міська друкарня 13,72 др.арк., 232 стор. Під заг. редакцією П.В.Токаря
2. “Стратегія сталого розвитку Закарпаття: еколого-економічні та соціальні моделі” Ужгород: “Патент” 32,08 др.арк. Під заг. редакцією М.А.Лендєла
2002 рік
1. Петро Токар “Національний рух на Закарпатті: 1988-1993 рр.” Ужгород: Міська друкарня 8,60 др.арк.., 146 стор.
2003 рік
1. “Нариси історії Закарпаття. Том III (1946-1991)” Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації 42,0 др.арк., 646 стор. Під ред. І.М. Різака, М.І.Андруся, М.М. Болдижара, М.М.Вегеша та ін.
2004 рік
1. Є.Б.Кіш “Українсько-угорське транскордонне співробітництво: можливості та пріоритети у ХХІ столітті” Ужгород: “Ліра” 7,2 др. арк., 124 стор. Відповідальний редактор С.В.Сембер
2006 рік
1. ” Транскордонне співробітництво в умовах розширен-ня Європейського союзу на Схід” Ужгород: “Карпати” 28,83 др.арк., 496 стор . Під заг. ред. В.П.Мікловди, М.А.Лендєла, С.В.Сембера, С.С.Слави
2. ” Етноменшини Закарпаття в умовах ринкової трансформації” Ужгород: “Карпати” 5,58 др.арк., 96 стор. Під ред. В.П Мікловди, М.А.Лендєла, М.І.Пітюлича
3. New challenges and priorities in trans – border regional cooperation of the enlarged European union (“Нові викли-ки і приорітети в транскордонному регіональному співробітництві за умов розширеного Європейського Союзу”, наукове видання англійською мовою) Ужгород: “Ліра” 8 , 1 др.арк., 100 стор. За редакцією Кіш Є, Слави С.
2008 рік
1. ” Соціальні ресурси регіону: активізація трудового потенціалу” Ужгород: “Карпати” 14,9 др.арк., 248 с тор . Під ред. В.П.Мікловди, М.І.Пітюлича
2. М.Пітюлич “Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу” Ужгород, “Карпати” 14,9 др.арк., 248 с тор.
2009 рік
1. ” Життездатний економічний розвиток регіону” Ужгород: “Ліра” 28,9 др.арк., 432 стор. За редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави, С.В.Сембера
2. М.М.Пітюлич, О.І.Чакій “Домогосподарства: соціально-економічні трансформації (регіональний аспект дослідження)” Ужгород: ВАТ “Патент” 9,76 др. арк., 163 стор.
2010 рік
1. С.А.Жуков “Механізми застосування регіонального маркетингу в системі транскордонного економічного співробітництва прикордонного регіону (на матеріалах Закарпатської області)” Мукачево: “Елара” 10,48 др.арк. 275 стор.
2. ” Досвід формування та реалізації Стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року із залученням громади” (Проект партнерства Канада-Україна “Регіональне врядування та розвиток”) Київ: К.І.С. 7,96 др.арк., 186 с тор . За редакцією С.Слави, В Гоблика, М. Попадинця
2011 рік
1. ” Регіон в євроінтеграційних процесах” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 31,38 др.арк., 518 стор. За редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави-Продан, С.В.Сембера, В.В.Гоблика
2012 рік
1. ” Гірські території: Закарпаття: соціально-економічні трансформації” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 15,23 др. арк. 260 стор. За заг. редакцією В.П.Мікловди
2013-2014 рік
1. “Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 32,12 др. арк. 555 стор. За. редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави, С.В.Сембера, В.В.Паппа
2. С.Слава, Н.Ліба “Регіональний вимір інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпаття” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 8,16 др. арк. 180 стор. В авторській редакції
2015 рік
1. “Регулювання трудоміграційних процесів в транскордонному регіоні” Мукачево: Вид-во Мукачівського держ. університету 6,25 др. арк. 150 стор. За заг. редакцією Пітюлича М.І.

Завантажити монографії

Позначення кольором:

Колективні монографії видані Центром та у співавторстві
Колективні монографії відділу соціально-економічного розвитку регіону
Колективні монографії відділу перспективного розвитку сільських територій
Авторські монографії наукових співробітників Центру, видані під його грифом

1. – відсутня в Центрі;

2. – в процесі друку;

  1. Економіка. Економічні науки: “Регулювання трудоміграційних процесів в транскордоггому регіоні”: монографія / [М.І.Пітюлич, В.В.Гоблик, Т.Д.Щербан та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. Пітюлича М.І; НАН України; Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень – Мукачево: Вид-во МДУ, 2015. – 150 с.: (Ум. друк. арк. 6,25).– Наклад 300 прим. – ISBN 978–966–97506–0–0.

Monohrafiya_2018

“Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації влади”