Монографії

 

Моногр. Стратег. пріоритети ек. розв….2013

Монографія-гірські_території

 

№ п.п. Автор(и), назва Місто, видавництво К-сть: друк. аркушів, сторінок Редагування, прізвища редакторів
1995 рік
1. “Нариси історії Закарпаття. Том II (1918-1945)” Ужгород: Видавн. “Закарпаття” 39,06 др.арк., 668 стор. Під заг. ред. І.М.Гранчака
1999 рік
1. В.Приходько “Ніжна революція в Чехословаччині та формування нової внутрішньої і зовнішньої політики країни” Ужгород: Госпрозрахун-ковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації 5,58 др. арк.., 94 стор.
2001 рік
1. “Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції і шляхи поліпшення” Ужгород: Міська друкарня 13,72 др.арк., 232 стор. Під заг. редакцією П.В.Токаря
2. “Стратегія сталого розвитку Закарпаття: еколого-економічні та соціальні моделі” Ужгород: “Патент” 32,08 др.арк. Під заг. редакцією М.А.Лендєла
2002 рік
1. Петро Токар “Національний рух на Закарпатті: 1988-1993 рр.” Ужгород: Міська друкарня 8,60 др.арк.., 146 стор.
2003 рік
1. “Нариси історії Закарпаття. Том III (1946-1991)” Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації 42,0 др.арк., 646 стор. Під ред. І.М. Різака, М.І.Андруся, М.М. Болдижара, М.М.Вегеша та ін.
2004 рік
1. Є.Б.Кіш “Українсько-угорське транскордонне співробітництво: можливості та пріоритети у ХХІ столітті” Ужгород: “Ліра” 7,2 др. арк., 124 стор. Відповідальний редактор С.В.Сембер
2006 рік
1. ” Транскордонне співробітництво в умовах розширен-ня Європейського союзу на Схід” Ужгород: “Карпати” 28,83 др.арк., 496 стор . Під заг. ред. В.П.Мікловди, М.А.Лендєла, С.В.Сембера, С.С.Слави
2. ” Етноменшини Закарпаття в умовах ринкової трансформації” Ужгород: “Карпати” 5,58 др.арк., 96 стор. Під ред. В.П Мікловди, М.А.Лендєла, М.І.Пітюлича
3. New challenges and priorities in trans – border regional cooperation of the enlarged European union (“Нові викли-ки і приорітети в транскордонному регіональному співробітництві за умов розширеного Європейського Союзу”, наукове видання англійською мовою) Ужгород: “Ліра” 8 , 1 др.арк., 100 стор. За редакцією Кіш Є, Слави С.
2008 рік
1. ” Соціальні ресурси регіону: активізація трудового потенціалу” Ужгород: “Карпати” 14,9 др.арк., 248 с тор . Під ред. В.П.Мікловди, М.І.Пітюлича
2. М.Пітюлич “Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу” Ужгород, “Карпати” 14,9 др.арк., 248 с тор.
2009 рік
1. ” Життездатний економічний розвиток регіону” Ужгород: “Ліра” 28,9 др.арк., 432 стор. За редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави, С.В.Сембера
2. М.М.Пітюлич, О.І.Чакій “Домогосподарства: соціально-економічні трансформації (регіональний аспект дослідження)” Ужгород: ВАТ “Патент” 9,76 др. арк., 163 стор.
2010 рік
1. С.А.Жуков “Механізми застосування регіонального маркетингу в системі транскордонного економічного співробітництва прикордонного регіону (на матеріалах Закарпатської області)” Мукачево: “Елара” 10,48 др.арк. 275 стор.
2. ” Досвід формування та реалізації Стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року із залученням громади” (Проект партнерства Канада-Україна “Регіональне врядування та розвиток”) Київ: К.І.С. 7,96 др.арк., 186 с тор . За редакцією С.Слави, В Гоблика, М. Попадинця
2011 рік
1. ” Регіон в євроінтеграційних процесах” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 31,38 др.арк., 518 стор. За редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави-Продан, С.В.Сембера, В.В.Гоблика
2012 рік
1. ” Гірські території: Закарпаття: соціально-економічні трансформації” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 15,23 др. арк. 260 стор. За заг. редакцією В.П.Мікловди
2013-2014 рік
1. “Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 32,12 др. арк. 555 стор. За. редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави, С.В.Сембера, В.В.Паппа
2. С.Слава, Н.Ліба “Регіональний вимір інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпаття” Ужгород: ФОП Бреза А.Е. 8,16 др. арк. 180 стор. В авторській редакції
2015 рік
1. “Регулювання трудоміграційних процесів в транскордонному регіоні” Мукачево: Вид-во Мукачівського держ. університету 6,25 др. арк. 150 стор. За заг. редакцією Пітюлича М.І.

 

2 „Інструментарій розвитку пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні” Ужгород:

«ФОП Сабов А.М.»

18,14 др. арк. 313 стор. За. редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави,

С.В.Сембера та ін.

 2016 рік
1 „Особисті селянські господарства: стан та перспективи розвитку” Мукачево: Вид-во Мукачівського держ. університету 5,99 др. арк. 154 стор.

 

За заг. редакцією Пітюлича М.І.
 2017 рік
1 „Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації влади” Ужгород:

ТОВ «РІК-У

16,3 др. арк. 282 стор.

 

За. редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави,

С.В.Сембера

2018 рік
1 „Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації влади”

(2 видання)

Ужгород:

ПП «Інвазор»

17,8 др. арк. 282 стор.

 

За. редакцією В.П.Мікловди, С.С.Слави,

С.В.Сембера

Завантажити монографії

Науково-аналітичні записки

ЗРЦ СЕГД НАН України на адресу представницьких, виконавчих та місцевих органів державної влади, наукових структур та громадських об’єднань

2012

 1. Науково-аналітична записка та концепція розвитку «Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку гірських територій Закарпатської області: науково-аналітична записка та концепція розвитку» (Вих. №20 від 08.05.2012 р.Голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ледиді О.О., Голові Закарпатської обласної ради Балозі І.І.)

    2014

 1. Науково-аналітична записка «Розвиток малих форм господарювання у сільському господарстві Закарпатської області». (Вих. №48/1 від 18.07.2014 р.департаменту агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації).
 1. Науково-аналітична записка та концепція розвитку «Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку гірських територій Закарпатської області». (Вих. №48/1 від 18.07.2014 р.департаменту агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації).
 2. Науково-аналітична записка «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку Закарпатської області». (Вих. №88 від 15.12.14 р.голові Закарпатської обласної державної адміністрації   В.І.Губалю).
 1. 4. Науково-аналітична записка та «Концепція сталого розвитку гірських територій Закарпаття як складової Державної програми розвитку Українських Карпат». (Вих. №88/1 від 15.12.2014 р.департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації).
 1. Щорічний аналітичний огляд і прогноз «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіону (Закарпаття)». (Вих. №76 від 30.10.2014 р.Інституту регіональних досліджень НАН України).

2015

 1. Щорічний аналітичний огляд і прогноз «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіону (Закарпаття)» (Вих. №62 від 29.10.2015 р.Інституту регіональних досліджень НАН України).
 2. Науково-аналітична записка «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку Закарпатської області» (Вих. №65 від 10.11.15 р.голові Закарпатської обласної державної адміністрації   Г. Москалю).
 1. 3. Науковцями Центру прийнято участь у розробці Стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року (Договір №5/15 від 23.06.2015; Договір №6/15 від 23.06.2015; Договір №7/15; Договір №8/15).

2016

 1. Науково-аналітична записка «Перспективи економічного розвитку в територіальних громадах Закарпаття в умовах децентралізації влади» (Вих. №72 від 27.12.16 р.головам Ужгородської, Мукачівської, Берегівської та Тячівської міських рад, відокремленому підрозділу в Закарпатській області «Центр розвитку місцевого самоврядування»).
 2. Науково-аналітична записка «Потенціал розвитку територіальних громад регіону в контексті адміністративно-територіальної реформи» (Вих. №72-1 від 27.12.16 р.голові Воловецької районної ради).

2017

 1. Науково-аналітична записка «Оцінка природно-ресурсного потенціалу Закарпатської області та проблеми його ефективного використання» (Вих. №64/1 від 27.12.17 р.начальнику Обласного управління лісового та мисливського господарства у Закарпатській області).

2018

 1. «Пропозиції до проекту Стратегії розвитку гірських територій Закарпатської області на 2019-2023 рр.» на основі матеріалів наукового дослідження «Стратегія формування самодостатніх територіальних громад гірських територій» (Вих. №51 від 12.12.18 р.директору Департаменту економічного   розвитку та торгівлі Закарпатської обласної державної  адміністрації    п. Ману Д.М.).
 2. Доповідна записка підготовлена на основі матеріалів наукового дослідження «Сталий розвиток поліетнічного регіону» (Вих. №55/1 від 19.12.18 р.начальнику Управління національностей та і релігії Закарпатської обласної державної адміністрації   Резешу Й.Й.;