Інноваційно-орієнтовані регіональні програми

Програми на сайт Програмно-цільовий метод у забезпеченні інноваційного розвитку Закарпаття     За матеріалами статті: Удосконалення інструментарію фінансового забезпечення інновацій і «трикутника знань» на регіональному…

Читати далі..

Науковці Центру представили розроблену під керівництвом д.е.н., проф. Пітюлича М.І. “Концепцію розвитку сільських територій”. Перша презентація відбулася 4 червня на засіданні фокус групи з розробки…

Читати далі..

Участь директора ЗРЦ у засіданні робочої групи з розроблення проекту Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на 2021-2027 рр.

Протокол зас_дання робочої групи

Читати далі..

Участь науковців у семінарах та конференціях

Науковці Центру беруть активну участь у громадських семінарах та конференціях. Зокрема, 5 червня науковий співробітник Інна Михайлюк відвідала презентацію проекту “Громадяни та розвиток міста”.

Читати далі..

Засідання Вченої ради ЗРЦСЕГД НАН України

31.05.2019 р. відбулося Засідання Вченої ради Закарпатського регіонального центру-соціально економічних і гуманітарних досліджень НАН України, присвячене розвитку наукової та організаційної роботи центру. Заплановано багато, однак…

Читати далі..

Зустріч з представниками ОБСЄ.

Сьогодні у Центрі відбулася зустріч з представниками ОБСЄ – Наталія Стойнева і Денеш Декань. На зустрічі обговорювались питання щодо напрямів наукових досліджень Центру. Спостерігачів ОБСЄ…

Читати далі..

ЗРЦ СЕ ГД НАН України направив Пропозиції до проекту Стратегії розвитку гірських територій Закарпатської області на 2019-2023 рр

Лист Д.Ману + Пропозиції

Читати далі..

Протокол робочої групи по смарт-спеціалізації

Протокол робочої групи  

Читати далі..

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: ВІД ПРОТИСТОЯННЯ ДО ВЗАЄМОДІЇ

№ 36 (959) ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: ВІД ПРОТИСТОЯННЯ ДО ВЗАЄМОДІЇ Останнім часом у зв’язку з постановкою питання про реформування територіального устрою країни та її регіонів…

Читати далі..

День заснування Національної Академії Наук України

Національна академія наук України (НАНУ) заснована установчими зборами при уряді гетьмана Скоропадського П. П. 27-го листопада 1918-го року і є однією з найстаріших академій на…

Читати далі..