Реєстр усіх НДР центру за останні 10 років

№ п.п. Тема НДР Роки виконання
Бюджетні наукові теми:
1 Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції, шляхи поліпшення 2001-2003
2 Роль Карпатського єврорегіону в системі ТКС в умовах розширення ЄС на Схід 2004-2005
3 Ціннісні орієнтири і соціальне самопочуття національних меншин Карпатського регіону 2004-2005
4 Механізми забезпечення довгостроково життєздат-ного економічного розвитку на місцевому та регіо-нальному рівнях (на матеріалах Закарпатської області) 2006-2008
5 Дослідження впливу структурної трансформації економіки Закарпаття на ефективність використання соціальних ресурсів села 2006-2007
6 Перша черга інтелектуальної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи супроводу бюджетного процесу на регіональному і місцевому рівнях (Закарпатська область м. Ужгород) 2007
7 Друга черга інтелектуальної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу на регіональному і місцевому рівнях (Закарпатська область м. Ужгород) 2008
8 Науково-методичний інструментарій функціонування інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області) 2009
9 Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Закарпатська та Івано-Франківська області) 2010
10 Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Тернопільська, Чернівецька області) 2011
11 Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфра-структури та виробничих фондів (Закарпатська область) (1 етап) 2008
12 Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфра-структури та виробничих фондів (Закарпатська область) (2 етап) 2009
13 Наукове забезпечення формування людського потенціалу інноваційного розвитку Закарпаття 2008-2009
14 Регіональні підходи сприяння входженню України в ЄС 2009-2010
15 Економічна трансформація гірських територій Закарпатської області: оцінка сучасного стану та перспективи розвитку 2010-2011
16 Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону до 2020 року (на матеріалах Закарпатської області) 2011-2012
17 Регулювання трудоміграційних процесів в транскор-донному регіоні. 2012-2013
18. Стан та перспективні напрямки розвитку особистих селянських господарств Закарпатської області 2014-2016.

19. Розвиток малих форм господарювання сільських територій регіону у посткризовий період. 2013 – 2014.

Госпдоговірні та грантові наукові теми:

1 Доцільність і перспективи розвитку швейної промисловості в Закарпатській області 2003
2 Вивчення громадської думки населення Закарпаття з питань політичної реформи, запропонованої Президентом України Л.Д.Кучмою 3003
3 Аналіз кластер них компонентів в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпатської області 2007-2008
4 Покращення протипаводкового захисту та екологіч-ного оздоровлення навколишнього середовища на україно-румунській прикордонній ділянці річки Тиса 2008-2009
5 «Дослідження стратегічних напрямів суспільного та економічного розвитку області шляхом залучення громади та її інститутів» 2011