Історичні відомості

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України – державна наукова установа, підрозділ НАН України, був створений у 1996 році на базі ряду розрізнених науково-дослідних підрозділів НАН України, Закарпатського науково-виробничого центру „Екологія”, а також науково-дослідних груп Закарпатської обласної державної адміністрації, яка, поряд з НАН України, виступила співзасновником Центру.

Метою наукової діяльності Центру було визначено: здійснення та організацію прикладних соціально-економічних та гуманітарних досліджень, спрямованих на прискорення реформування соціально-економічного комплексу Закарпаття, осмислення історичних, етнокультурних проблем регіону, забезпечення його більш глибокої інтеграції в загальнонаціональні процеси, а також в європейські регіональні структури.

Ініціатором створення Центру та першим його директором був доктор історичних наук, професор Іван Михайлович Гранчак (р.ж.-1927-2000), відомий крайовий історик другої половини ХХ століття, засновник наукової школи по дослідженню історії Закарпаття та країн Центральної та Південно-Східної Європи 2-ї пол.ХІХ-1-ї пол. ХХ ст., знаний педагог і організатор науки.

Початково Центр входив до складу відділення історії, філософії та права, а з 1999 року був перепідпорядкований Західному науковому центру НАН і МОН України. З огляду на домінантну роль економічної тематики, в дослідженнях Центру та беручи до уваги звернення Закарпатської ОДА до НАН України, з кінця 2004 року постановою Президії НАН України він був підпорядкований Відділенню економіки НАН України з метою створення більш сприятливих умов для вивчення проблем соціально-економічного розвитку Закарпаття, транскордонного співробітництва з країнами-сусідами які стали членами ЄС, впливу ЄС на регіональний розвиток, а також можливих наслідків, пов’язаних з його розширенням до кордонів України.

Постановою президії НАН України №329 від 20.10.1999 р., на Центр покладено обов’язки по координації діяльності наукових і науково-виробничих підрозділів НАН України, закладів вузівської та відомчої науки в Закарпатті, а постановою Президії НАН України №250 від 6.10.2004 р. за Центром, через відповідну науково-координаційну Раду, закріплено представницькі функції Західного наукового центру НАН і МОН України на Закарпатті.