Послуги

 • науковим та освітнім установам:
  • наукове стажування з видачею сертифікату;
  • організація та проведення спільних наукових конференцій;
  • проведення спільних наукових досліджень у сфері:
  • проходження практики студентів;
  • факультативні заняття з комп’ютерної техніки, програмування, математики, економіки;
  • паспортизація населених пунктів;
 • приватним підприємствам:
  • підбір кадрів із їх попередньою підготовкою;
  • проведення соціологічних опитувань;
  • формування маркетингових програм;
  • допомога у виборі виду діяльності, створенні ПП, пошуку партнерів (постачальників, ринків збуту, контактів);
 • аспіранту:
  • конференції;
  • допомога у підборі літературних джерел до наукових статей, розділів дисертації, рефератів;
  • допомога у оформленні документів на здобування наукового ступеня;
  • підготовка та оформлення презентацій для захисту дисертацій.